1. AudioColor therapie

Onze lichaamscellen zijn in staat om te communiceren met de hersenen. Alle ervaringen die we in ons leven doormaken worden opgeslagen op onze zogenaamde harde schijf de Amygdalae.

AudioColor Therapie

Onze lichaamscellen zijn in staat om te communiceren met de hersenen.

AudioColor therapie

Onze lichaamscellen zijn in staat om te communiceren met de hersenen. Alle ervaringen die we in ons leven doormaken worden opgeslagen op onze zogenaamde harde schijf de Amygdalae. Onze hersenen geven als de Amygdalae zwaar belast is met traumatische ervaringen, dit in de brede zin van het woord, verkeerde signalen af aan het immuunsysteem waardoor onze cellen niet kunnen herstellen en er een constante stress-respons ontstaat.

AudioColor is in staat door middel van kleur en geluidstherapie de hersenen weer de juiste impulsen te geven waardoor herstel van de cel kan plaatsvinden. In de therapie wordt gekozen voor AudioColor therapie of Neurofeedback. Neurofeedback is in de behandeling milder daar u als cliënt dit zelf reguleert. Vaak is het echter noodzakelijk om de hersenen te dwingen om te veranderen of aan te passen aan een nieuw ontstane situatie. AudioColor is hiertoe in staat door de bipolaire aanwending van 12 verschillende kleuren en tonen.

2. Adrenale Stress vermindering middels BTN-2 Therapie

De Nederlandse Eric Notenboom is uitvinder van de BTN-2 therapie. Door middel van frequenties is deze therapie in staat om de stress hormonen te reguleren.

Adrenale Stress vermindering middels BTN-2 Therapie

De Nederlandse Eric Notenboom is uitvinder van de BTN-2 therapie.

Adrenale Stress vermindering middels BTN-2 Therapie

De Nederlandse Eric Notenboom is uitvinder van de BTN-2 therapie. Door middel van frequenties is deze therapie in staat om de stress hormonen te reguleren. Stress kan in het lichaam op vele manieren ontstaan. Met name stille ontstekingen die worden veroorzaakt door bacteriële of virale infecties, een niet optimaal functionerend microbioom, toxinen enz. enz. activeren inflammatoire cytokinen in het lichaam. Deze hormoonachtige stoffen activeren het immuunsysteem ter bescherming. Noodzakelijk, maar indien deze activatie langdurig aanwezig is wordt het beschermingsmechanisme onze vijand en is het lichaam niet meer in staat om een normale regulatie te bewerkstelligen. Stress vormt dan een blokkade in de therapie. Door de behandeling met de BTN-2 reguleren we adrenale stress waardoor de lichaamscellen weer ontvankelijk worden voor therapie.

3. Bauschend therapie

Bauschend therapie

Bauschend therapie

4. Bemer Therapie

De fysische BEMER-Therapie is een effectieve ondersteuning.

Bemer Therapie

Bemer Therapie

De fysische BEMER-Therapie is een effectieve ondersteuning voor het gehele organisme dat wordt beperkt door een verstoorde microcirculatie als gevolg van een verminderde vasomotie. Vasomatie is de “pompbeweging “van de allerkleinste bloedvaten die het bloed goed verdelen binnen de lichamelijke en geestelijke vermogens.

5. Bioptron lichttherapie

Het gebruik van lichttherapie in de geneeskunde heeft een lange geschiedenis.

Bioptron Lichttherapie

Bioptron Lichttherapie

Het gebruik van lichttherapie in de geneeskunde heeft een lange geschiedenis. De eerste natuurlijke lichtbron die gebruikt in foto geneeskunde was natuurlijk zonlicht.  Tegenwoordig is bekend dat het menselijke organisme licht transformeert in elektrochemische energie wat een keten van biochemische reacties in cellen activeert.

Door het toepassen van kleurtherapie in combinatie met de Bioptron kan een breed scala aan secundaire problemen behandeld worden.

6. Body-Detox-voetbad

Het lichaam ondersteunen in zijn detoxificatie capaciteit is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Body-Detox-voetbad

Body-Detox-voetbad

Het lichaam ondersteunen in zijn detoxificatie capaciteit is een belangrijk onderdeel van de therapie. Door de vaak jarenlange belasting met afvalstoffen dis-reguleren de nieren, lever

En het lymfesysteem. Door deze disregulatie slaat het lichaam de afvalstoffen op in zogenaamde depots. Tijdens het toedienen van de anderen therapie worden de afvalstoffen verhoogd afgegeven. Het detox-voetbad is in staat door een ionisatie proces wat door middel van elektriciteit wordt opgewekt in het bad het lichaam te stimuleren om afvalstoffen los te laten.

7. Colon Hydrotherapie

Infraroodstraling heeft een bevorderend effect op de doorbloeding van spieren, gewrichten, pezen en banden.

Colon Hydrotherapie

Colon Hydrotherapie

Colon Hydrotherapie

8. Full-Body-Infraroodtherapie

Infraroodstraling heeft een bevorderend effect op de doorbloeding van spieren, gewrichten, pezen en banden.

Full-Body-Infraroodtherapie

Full-Body-Infraroodtherapie

Infraroodstraling heeft een bevorderend effect op de doorbloeding van spieren, gewrichten, pezen en banden. Eveneens wordt de doorbloeding van het lichaamsweefsel bevorderd en het immuunsysteem geactiveerd. In feite wordt een kortdurende koorts reactie opgewekt.

De infraroodstraling wordt gecombineerd met magnesiumoxide lampen die snel een temperatuursverhoging te weeg brengt. Hierdoor neemt de lichaamstemperatuur toe en scheidt het lichaam door zweten afvalstoffen uit.

9. Fotontherapie in combinatie met de LTN-4

Licht is leven, zonder licht is leven niet mogelijk. Iedereen kent de positieve uitwerking van zonlicht op ons welbevinden.

Fotontherapie

Licht is leven, zonder licht is leven niet mogelijk.

Fotontherapie

Licht is leven, zonder licht is leven niet mogelijk. Iedereen kent de positieve uitwerking van zonlicht op ons welbevinden. Fotonen zijn de kleinste deeltjes uit het zonlicht en zijn aanwezig als bouwstenen van atomen in alle menselijke, dierlijke en plantaardige cellen. Cellen zijn de bouwstenen van alle organen, weefsels en lichaamsvloeistoffen.

Als cellen beschadigd zijn, is de lichtintensiteit van de cellen verminderd. Wanneer een cel sterft dan is de lichtintensiteit volledig verdwenen. Bij Fotontherapie wordt licht  naar de beschadigde cellen geleid. Hierdoor worden de cellen gestimuleerd om zich te herstellen. Voor deze therapie wordt gebruik gemaakt van een apparaat genaamd Bionic 880.

Externe factoren zoals ongezonde voeding, milieuverontreiniging, stress, infecties met micro-organismen en vaccinaties kunnen een fotonentekort in lichaamscellen veroorzaken. Dit kan leiden tot diverse aandoeningen.

Fotonentherapie zorgt voor:

– Celstimulatie/celregeneratie

– Immuniteitsverbetering

– Hormoonregulering

– Harmonisering van lichaam en geest

Toepasbaar voor veel aandoeningen

Fotontherapie is toepasbaar voor veel aandoeningen zoals:

– Pijnklachten

– Huidproblemen

– Gewrichtsproblemen

– Trauma’s

– Wond- en littekenherstel

– Slaapstoornis

– Vermoeidheid

De behandeling wordt uitgevoerd met een behandelinstrument waarmee het fotonen bevattende licht wordt doorgegeven. Dit instrument wordt op enkele algemene plaatsen op het lichaam gehouden zoals de pols, de nek en het oor. Daarnaast wordt dit instrument zo mogelijk op de aangedane delen gehouden.

De behandeling met de Bionic 880 is niet belastend en duurt ongeveer een uur. Bijwerkingen zijn minimaal.

10. Hoog-toontherapie

Infraroodstraling heeft een bevorderend effect op de doorbloeding van spieren, gewrichten, pezen en banden.

Hoog-toontherapie

Hoog-toontherapie

Behandeling van neurologische aandoeningen met hoog-toon therapie is in Duitsland al vele jaren bekend. In Nederland is Healthynez Consultancy de enige kliniek die deze therapie toepast. Hoge tonen worden door de apparatuur omgezet in elektrische signalen. De unieke machine bevat vele therapie vormen met name op neurologisch gebied. Door deze geleiding leert het zenuwstelsel weer normaal te communiceren waardoor pijnklachten verminderen en de energieproductie in de mitochondriën toeneemt.

11. Vitaal infuus therapie

Tijdens de intensieve kuur wordt het lichaam ondersteund met vitaal stoffen.

Vitaal infuus therapie

Vitaal infuus therapie

Tijdens de intensieve kuur wordt het lichaam ondersteund met vitaal stoffen. Deze therapie is bedoeld om de lichaamscellen te voeden met noodzakelijke micronutriënten. Door deze toediening wordt vrije radicaal schade beperkt en krijgt het lichaam de bouwstenen binnen die het nodig heeft om te kunnen functioneren. Het grote voordeel van de infuustherapie is dat het maag-darmkanaal wordt ontzien. De infusen worden individueel samengesteld en kunnen uit verschillende stoffen zijn opgebouwd. Met namen vitaminen, mineralen, orgaanextracten en stoffen die de detox capaciteit van het lichaam ondersteunen worden in de infusen gebruikt. De therapie staat onder controle van de dienstdoende arts of verpleegkundige.

12. Injectietherapie naar dr. Ebert

Gebaseerd op het groot bloedbeeld worden injecties samengesteld of orale suppletie ingezet.

Injectietherapie naar dr. Ebert:

Injectietherapie naar dr. Ebert

Gebaseerd op het groot bloedbeeld worden injecties samengesteld of orale suppletie ingezet. Dr. Egbert (DE) doet al jarenlang onderzoek naar de invloed van homeopathie op bloedwaarden en heeft dank zij deze jarenlange ervaring met zorg complex middelen samengesteld die de lichaamscel regenereert.

13. Matrix-Select Therapie

Matrix-Select therapie omvat een specifieke cupping massage gecombineerd met orgaantherapie.

Matrix-Select Therapie

Matrix-Select Therapie

Matrix-Select therapie omvat een specifieke cupping massage gecombineerd met orgaantherapie. Door de cupping wordt het bindweefsel gedwongen om zijn toxinen los te laten. De matrix is in staat om de toxinen stroom in het lichaam te reguleren door het ondersteunen van de lever en nier stofwisseling. De Matrix therapie wordt op maat geschreven en is gebaseerd op de uitslagen van de V-Check.

14. Neurofeedback therapie

Neurofeedback (NFB), ook wel neurotherapieneurobiofeedback of eeg-biofeedback (EEGBF) genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen.

Neurofeedback therapie

Neurofeedback therapie

Neurofeedback (NFB), ook wel neurotherapieneurobiofeedback of eeg-biofeedback (EEGBF) genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze “feedback” ([terugkoppeling]) kunnen we de eigen hersenactiviteit beïnvloeden. Bepaalde soorten hersengolven hangen namelijk rechtstreeks samen met bepaalde hersenactiviteiten. Zo blijken de trage corticale golven, ofwel de slow corticaal potentials (SCP), verband te houden met slaap en ontspanning, terwijl de snellere bètagolven juist duiden op concentratie. De bedoeling van neurofeedback is om de golven die met een bepaalde klacht verband houden te onderdrukken en de golven die de klacht verminderen juist te versterken.

15. Oligo therapie

Oligo therapie

Oligo therapie

Oligo therapie

16. Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie

17. Osteopathie

Osteo betekent bot en Pathos ziekte.

Osteopathie

Osteopathie

Osteo betekent bot en Pathos ziekte. De wervelkolom en het bekken nemen een centrale plaats in, in de behandeling worden echter ook andere organen, de schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel betrokken. Een van de belangrijkste principes van de osteopathie is juist dat het lichaam in zijn totaliteit bekeken wordt. Daar waar klachten aanwezig zijn, is zeker niet altijd de oorzaak van de klacht te vinden.  Zo kan het gebeuren dat iemand al jaren rugklachten heeft, maar dat de eigenlijke oorzaak een darmstoornis is. Andersom is het ook mogelijk dat een afwijking in de rug een darmprobleem veroorzaakt, zoals obstipatie. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en zal door middel van corrigerende handgrepen, proberen het probleem aan te pakken.

Tijdens de intensieve kuur worden er 2 behandelingen ingepland. Doel van de osteopathie behandelingen is blokkaden die kunnen ontstaan door de verhoogde afgifte van afvalstoffen op de lever en/of nier stofwisseling te voorkomen. Eveneens verbeterd osteopathie de connectie tussen het Centraal en Perifeer zenuwstelsel.

18. V-check

De V-Check dient als controle op de behandeling en de individuele aanpassing hiervan.

V-Check

De V-Check dient als controle op de behandeling en de individuele aanpassing hiervan. De V-Check geleid stroomimpulsen door het bindweefsel die door de geavanceerde machine worden omgezet in leesbare beelden in de vorm van grafieken en diagrammen. Verstoringen zijn binnen 8 minuten zichtbaar. Op basis van de meet gegevens wordt na de intake te allen tijde laboratoriumonderzoek aangevraagd.

19. Zuurstoftherapie naar Prof.Dr van Ardenn

De helende werking van zuurstof is al reeds tientallen jaren bekend.

Zuurstoftherapie

Zuurstoftherapie naar Prof.dr van Ardenne

De helende werking van zuurstof is al reeds tientallen jaren bekend. Zuurstof is de basis van het leven en heeft een sterke vitalisering en regenererende werking op onze lichaamscellen. De zuurstoftherapie is bedoeld om de doorbloeding in het weefsel te verbeteren zodat de voedingsstoffen die je binnen krijgt beter worden opgenomen. Door middel van een ionisator wordt 4 L-zuurstof per minuut via een masker toegediend. Tijdens deze therapie is beweging belangrijk. Dit passen we in de praktijk toe door middel van een recumbent of roei training.

© Copyright - HEALTHYNEZ CONSULTANCY B.V. | Webdesign by PageBoss