Homocysteine

Homocysteïne is een aminozuur. Dit aminozuur wordt in ons lichaam omgezet in stoffen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van ons lichaam. Bijvoorbeeld voor de opbouw van erfelijk materiaal zoals DNA en RNA.

Een te hoge concentratie homocysteïne in het bloed verhoogt het risico op hart- en vaatziekten of vaatafwijkingen. Vooral bij suikerziekte. Maar ook nierfunctiestoornissen, stoornissen van het zenuwstelsel, zwangerschapscomplicaties en osteoporose (botontkalking) kunnen het resultaat zijn van een te hoge homocysteïne concentratie.

De vitamines foliumzuur, B6 en B12 zijn nodig om homocysteïne om te zetten in andere essentiële stoffen. Als er een tekort aan deze vitamines ontstaat, stijgt de concentratie homocysteïne in het bloed. Een te hoge concentratie homocysteïne kan tevens worden veroorzaakt door geneesmiddelen, zoals de pil. Of door overmatig alcoholgebruik en tabaksverslaving, waarbij ook een tekort aan vitamines ontstaat.

Homocysteïne waarden worden beïnvloed door de voeding. Een verhoging vindt plaats door het eten van vaste plantaardige vetten, suiker, witmeel, fast-food producten en kant-en-klaar maaltijden. Deze producten bevatten weinig tot geen vitaminen en mineralen. Ook het drinken van grote hoeveelheden koffie, meer dan 6 koppen per dag, leidt tot een verhoging van de homocysteïne spiegel. Dit effect wordt versterkt als er tevens bij gerookt wordt. Het eten van veel groenten, fruit, kiemen (alfalfa, taugé e.d.) brengt het homocysteïne gehalte omlaag.

Back to Top